Priser

HareskovByTegnestuen - PriserPRISER

Tilbud udarbejdes efter første møde og gennemgang af kundens ønsker.

Tilbuddet opdeles normalt i tre faser: skitseringsfase, optegning, myndighedsbehandling og byggefase med evt. byggemøder/tilsyn.

Intropakke; 2 timers rådgivning + skitse: 1.950,- incl. moms.
Timepris: 825,- ekskl. moms.

Generelt ved til- og ombygninger beløber arkitekthonoraret
sig til 8-10% af byggesummen.